شیر رلیف هیدرولیک یا دریچه ‌های کنترل فشار تقریباً در هر سیستم هیدرولیک یافت می ‌شوند و در عملکردهای مختلفی از نگه داشتن فشار سیستم در زیر حد بالایی مطلوب گرفته تا حفظ فشار تنظیم شده در بخشی از مدار کمک می ‌کنند.

شیرهای رلیف هیدرولیک

اکثر سیستم های قدرت سیال، برای کار در محدوده فشار از پیش تعیین شده طراحی شده اند. این محدوده تابعی از نیروهایی است که عملگرها در سیستم باید برای انجام کار مورد نیاز، ایجاد کنند. بدون کنترل یا محدود کردن این نیروها، اجزای قدرت سیال و تجهیزات گران قیمت، ممکن است آسیب ببینند.  شیر رلیف هیدرولیک، از این خطر جلوگیری می کنند. آنها محافظ هایی هستند که با منحرف کردن روغن اضافی در هنگام افزایش فشار، حداکثر فشار را در یک سیستم محدود می کنند.

از سویی دیگر، فشاری که در آن یک شیر رلیف، برای اولین بار باز می شود تا سیال از آن عبور کند، به عنوان فشار ترک شناخته می شود. هنگامی که شیر، جریان نامی کامل خود را به جریان می اندازد، در حالت فشار جریان کامل قرار دارد. تفاوت بین فشار جریان کامل و ترک خوردگی، گاهی اوقات به عنوان اختلاف فشار شناخته می شود که به عنوان افزایش فشار شیر رلیف هیدرولیک نیز شناخته می شود.

شیر رلیف مستقیم

یک شیر رلیف مستقیم، ممکن است از یک توپی تشکیل شده باشد که از یک طرف در معرض فشار سیستم نگه داشته می شود و از طرف دیگر توسط فنر نیروی از پیش تعیین شده مقاومت می کند. در یک شیر کمکی قابل تنظیم و معمولاً بسته، نیروی اعمال شده توسط فنر فشاری، از نیروی اعمال شده توسط فشار سیستم بر روی توپ یا پاپت شیر رلیف هیدرولیک بیشتر است. فنر، توپ یا پاپت را محکم نگه می دارد و یک درگاه مخزن در سمت فنر شیر، سیال نشتی را به مخزن برمی گرداند.

کاربری های متفاوت شیر هیدرولیک
کاربری های متفاوت شیر هیدرولیک

عملکردهای شیر رلیف هیدرولیک

بلوک‌های شیر رلیف، با عملکرد مستقیم و قابل تنظیم از طریق شیر، جریان می‌ یابند تا زمانی که نیروی فشار سیستم بر روی پاپت، بر نیروی فنر قابل تنظیم و فشار پایین دست غلبه کند. هنگامی که فشار سیستم شروع به فراتر رفتن از تنظیم فنر سوپاپ می کند، سیال، گوی یا پاپت شیر رلیف هیدرولیک را از جای خود خارج می کند.

این اجازه می دهد مقدار کنترل شده ای از سیال به مخزن عبور کند و فشار سیستم را در تنظیم سوپاپ حفظ نماید. هنگامی که به اندازه کافی مایع آزاد شود (بای پس) برای کاهش فشار سیستم به زیر تنظیم فنر سوپاپ، توپ یا پاپت را دوباره قرار می دهد.

سوپاپ خلبانی، دارای منفذی از طریق پیستون است که با نیروی فنر سبک و فشار سیستم که در قسمت بزرگتر پیستون در انتهای فنر عمل می کند، بسته نگه داشته می شود. با افزایش فشار سیستم، فشار در گذرگاه B نیز افزایش می‌یابد و هنگامی که به تنظیم شیر می‌رسد، شیر رلیف هیدرولیک باز می‌شود.

کیفیت مناسب شیر در کنترل فشار سیال
کیفیت مناسب شیر در کنترل فشار سیال

روغن در پشت شیر ​​اصلی از طریق گذرگاه B و از طریق دریچه تخلیه آزاد خواهد شد. افت فشار حاصل از دهانه A در شیر اصلی، آن را باز می کند و روغن اضافی به مخزن جریان می یابد و از افزایش بیشتر فشار ورودی جلوگیری می نماید. هنگامی که فشار روغن ورودی به زیر تنظیم سوپاپ می‌رسد، شیرها دوباره بسته می‌شوند.

شیر کاهنده فشار مستقیم

شیر رلیف هیدرولیک با نیروی فنر باز نگه داشته می شود. افزایش فشار در درگاه خروجی، قرقره را به سمت راست حرکت می دهد و دریچه را می بندد. با افزایش فشار در مدار ثانویه، نیروی هیدرولیک بر ناحیه A دریچه وارد می شود و آن را تا حدی می بندد.

نیروی فنر با نیروی هیدرولیک مخالف است، به طوری که تنها روغن کافی از شیر عبور می کند تا مدار ثانویه را در فشار مورد نظر تامین کند. هنگامی که فشار خروجی به میزان تنظیم سوپاپ می رسد، سوپاپ بسته می شود، به جز مقدار کمی روغن که از سمت کم فشار شیر رلیف هیدرولیک ، معمولاً از طریق یک سوراخ در قرقره و از محفظه فنر، به مخزن جریان می یابد.

انواع شیر رلیف هیدرولیک
انواع شیر رلیف هیدرولیک

شیر پایلوت تنها به اندازه کافی سیال را تخلیه می کند تا قرقره یا پاپ سوپاپ اصلی را در محل لازم، قرار دهد. بدین ترتیب، جریان از طریق شیر رلیف هیدرولیک با جریان مورد نیاز که در مدار فشار کاهش یافته است، برابر خواهد بود.

اگر در طول بخشی از چرخه، به جریانی در مدار کم فشار نیاز نباشد، شیر اصلی بسته می شود. نشت سیال پرفشار به بخش فشار کاهش یافته شیر منتقل شده، سپس از طریق شیر رلیف پایلوت به مخزن باز می گردد.

 

محصولات مرتبط:

مطالب مرتبط:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *